Skip to main content

Zoutproductie Harlingen

Zoutproductie  Harlingen

Frisia Zout B.V. gevestigd in Harlingen produceert hoogwaardig zout voor met name de voedingsindustrie en chemische industrie. Bij Frisia werken 135 mensen. Voor het merendeel zijn zij woonachtig in de gemeeenten Harlingen, Waadhoeke en Súdwest Fryslân. 

Veilig werken

Frisia kent een diepgewortelde veiligheidscultuur. We leggen kwaliteitszorgprocessen vast, zijn gecertificeerd en onze medewerkers nemen voortdurend deel aan veiligheidstrainingen.

Samenwerken

Een goede relatie met de omgeving is belangrijk. Frisia steekt veel energie in contact en dialoog met overheden, particulieren en het bedrijfsleven in de regio. Uit zorg voor de monumentale stad en inwoners werkt Frisia samen met de Stichting Bescherming Historisch Harlingen, de gemeente Harlingen en de provincie Friesland. Gezamenlijk werken partijen aan een zo transparant mogelijk proces en zorgvuldige communicatie met omgeving en relaties. Deze samenwerking is uniek voor Nederland. Ook het ministerie van Economische zaken en Klimaat juicht deze pilot toe. 

Hoogstaande service

Zoutwinning en zoutproductie is een continu proces. Maar ook ad hoc bestellingen worden door Frisia snel en adekwaat opgevolgd. Onze afnemers waarderen onze service en hoge productkwaliteit.  

Kwaliteit

Het zout dat wij produceren is natriumchloride in zeer zuivere vorm. De hoge kwaliteit maakt het Frisia's grootste klanten, de chemische industrie, mogelijk om op duurzame wijze grondstoffen zoals chloor en natronloog te produceren. Daarnaast bedient Frisia bedrijven in de voedings- en diervoedingsindustrie en produceren we blokken en tabletten ten behoeve van waterontharding. In ons streven naar naar een zo hoog mogelijke productkwaliteit lopen we vooruit op de kwaliteitseisen die klanten stellen aan voedsel- en voederveiligheid.      

Duurzame productie

Frisia wint puur zout door middel van oplosmijnbouw. Voor de productie benuttenn wij al meer dan tien jaar restwarmte van de naastgelegen verbrandingsinstallatie van afvalverwerker Omrin. Het gebruik van fossiele brandstoffen is hierdoor met 90% afgenomen.  

De Waddenzee

Frisia is werkzaam in een waardevol en kwetsbaar gebied. Al onze medewerkers zijn er van doordrongen dat de winning onder Werelderfgoed Waddenzee een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Bij ons productieproces staan zorgvuldigheid en veiligheid voorop. Frisia meet en monitort de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied nauwgezet en staakt de productie zodra er schade aan de natuur zou kunnen ontstaan. Elk jaar rapporteert Frisia aan het bevoegd gezag.