Skip to main content

Aanvullend Meetnet

Ingenieursbureau Antea is begonnen met de aanleg van het Aanvullend Meetnet. Op de Rommelhaven, het Franekereind en de Zoutsloot zijn waterpeilbuizen geplaatst op de stabiele pleistocene laag. In de Fabrieksstraat is een 'tiltmeter' geplaatst die bodemdaling en scheefstand meet.
Er komen nog meters bij de visafslag en in kelders van enkele historische panden. Volgens bureau Holland Innovation Team, ontwerper van het meetnet, bieden de apparatuur op de wal en de meetgegevens van het Wad voldoende mogelijkheid  om eventuele trillingen, scheefstand en andere bewegingen te registreren.