Skip to main content

Wiebes geeft fiat winning Waddenzee

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken geeft zijn finale goedkeuring aan de zoutwinning onder de Waddenzee. Hij slecht de laatste hobbel die door de Tweede Kamer was afgedwongen. Een auditcommissie heeft onderzocht hoe goed het inzicht is in de gevaren van zoutwinning voor de natuur. Frisia Zout, onderdeel van het concern Esco, mag niet winnen als de natuur te zeer wordt aangetast. Dat is een harde afspraak met politiek Den Haag. In de Tweede Kamer rezen twijfels over de deugdelijkheid van een nulmeting. Bodemdaling kan namelijk funest zijn voor de aanwezige vogelsoorten in het Waddengebied.

LEES MEER IN DE LEEUWARDER COURANT