Skip to main content

Start zoutwinning Waddenzee

Frisia Zout B.V. begint deze week met zoutwinning onder de Waddenzee. Het zout wordt gewonnen drie kilometer uit de kust van Harlingen. “We zijn blij dat we aan de slag kunnen”, aldus technisch directeur Bart Hendriks. De winning op het vasteland wordt volgend jaar afgebouwd. 

In 2015 al kreeg Frisia Zout toestemming om zout te winnen onder de Waddenzee. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een programma waarmee eventuele effecten van de zoutwinning op de natuur kunnen worden gemonitord. De zogenaamde nulmeting is recentelijk door de Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee positief beoordeeld.  De Auditcommissie is adviseur van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Hendriks: “de commissie heeft ook kritisch gekeken naar de verbeteringen die we gaan doorvoeren. De commissie is van mening, dat er sprake is van een goed startpunt voor de monitoring in de winningsfase”. 

Hand aan de kraan

Voor de zoutwinning geldt het ‘hand aan de kraanprincipe’. De zoutwinning wordt verminderd of stopgezet als de diepe bodem te veel daalt en/of wanneer er sprake is aantasting van de natuur. “De monitoring levert voortdurend informatie op”, aldus Hendriks, “de resultaten  worden vergeleken met de resultaten van de nulmeting”.  De onafhankelijke Auditcommissie wordt belast met de controle op de kwaliteit van de monitoring. Overigens verwacht Frisia dat pas na een jaar sprake zal zijn van bodemdaling van de diepe ondergrond.

Einde winning vasteland

Uiterlijk eind volgend jaar stopt de zoutwinning onder het vasteland. Dan wordt de laatste winlocatie bij Tzummarum gesloten. Hiermee komt een eind aan 25 jaar zoutwinning in Noordwest Friesland.

LEES OOK LEEUWARDER COURANT: MINISTER GEEFT FIAT