Skip to main content

Minister wil nulmeting 'volledig op orde'

Minister Wiebes van Econonomische Zaken en Klimaat schrijft in bijgaande brief aan de Tweede Kamer er op toe te zullen zien, dat de zoutwinning onder de Waddenzee "niet start voordat Frisia de nulmetingen volledig op orde heeft". 
pdfMinister wil nulmeting