Skip to main content

Waddenvereniging wil uitstel zoutwinning

Zoutwinning onder de Waddenzee moet niet worden toegestaan, zolang zoutbedrijf esco er niet in slaagt op een betrouwbare manier de gevolgen daarvan voor de natuur te monitoren. Daarvoor pleit de Waddenvereniging. De organisatie wijst op een recent rapport van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage, die constateerde dat "een deel van de metingen nog onvoldoende is". De Waddenvereniging vindt dat de voorbereidingen voor de zoutwinning moeten worden stilgelegd ,,tot de noodzakelijke betrouwbaarheid 100 procent in orde is". De vereniging roept de Tweede Kamer op deze eis volgende week in een debat over mijnbouw neer te leggen bij minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Frisia erkent dat verbeteringen nodig zijn, maar heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om alles op orde te krijgen. ,,Het zit vooral in het interpreteren en presenteren van gegevens. We hebben de aanbevelingen van de commissie overgenomen en zijn druk bezig met het volgende rapport", reageert technisch directeur Bart Hendriks. Hij benadrukt dat de eerste rapportage een nulmeting was. ,,Een oefenronde.'' De zoutwinning begint naar verwachting in mei mondjesmaat. Momenteel is Frisia bezig met boringen. Daarbij ontstaat nog geen bodemdaling, zegt Hendriks. Pas volgend jaar zal de zoutwinning echt op stoom komen. Daarvoor is een positief oordeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage nodig. ,,Dat is een vergunningsvoorwaarde. Maar wij willen zelf natuurlijk ook geen schade toebrengen aan het mooie Waddengebied", verzekert de technisch directeur.

Lees hier het volledige bericht in de Leeuwarder Courant van 29-1-2020