Skip to main content

Frisia optimaliseert meetprogramma

 Frisia Zout B.V. in Harlingen gaat het meet- en monitoringsprogramma  ten behoeve van zoutwinning onder de Waddenzee verder verbeteren. Dit na advies van de onafhankelijke Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee. “Het advies van de commissie sluit aan op onze eigen wensen”, aldus directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout B.V.  “Op basis van onderzoek blijkt dat er geen verlaging van de Waddenbodem plaats zal vinden.  Door tijdens de zoutwinning nauwgezet te monitoren hebben we straks absolute zekerheid en zullen eventuele effecten zichtbaar zijn”.
In 2018 werden door Frisia de nulmetingen uitgevoerd.  De Auditcommissie kan zich vinden in het meet- en monitoringsplan. Volgens de commissie hebben de nulmetingen bruikbare informatie opgeleverd. De bruikbaarheid en leesbaarheid van een deel van de metingen zijn echter nog onvoldoende. Onder andere het hergebruiken van meetgegevens van Rijkswaterstaat is nog niet gelukt. Met betrekking tot scholeksters, bonte strandlopers en kanoeten zijn de meetresultaten volgens de commissie nog niet compleet . Frisia gaat hier de komende maanden mee aan de slag.  

pdfPERSBERICHT AUDITCOMMISSIE 2019-12-19

pdfADVIES AUDITCOMMISSIE 2019-12-19

Frisia Zout B.V. heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen onder de Waddenzee.  Frisia is in oktober van dit jaar gestart met de boring van circa 5.200 meter. Op dit moment is de boring ongeveer halverwege. Frisia verwacht vanaf mei volgend jaar met de zoutwinning te kunnen beginnen.  Het monitoringsprogramma is bedoeld om eventuele effecten van de zoutwinning te kunnen volgen en te voorspellen en om ongewenste effecten te voorkomen.  De zoutwinning zal worden gestopt of verminderd bij te veel bodemdaling of aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. In de stad Harlingen zal in afstemming met de Stichting Bescherming Historisch Harlingen een aanvullend meetnet worden aangelegd.
2019 was voor Frisia Zout B.V. het jaar van de start van de transitie van zoutwinning onder de Waddenzee.  De zoutwinning op land wordt binnen  afzienbare tijd gestopt.