Skip to main content

Vergunning pompgebouw

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten vergunning te verlenen voor de bouw van een pompstation op het terrein van Frisia Zout in Harlingen. Op de eerdere (in augustus jongstleden) kennisgeving zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 november aanstaande bezwaar maken tegen het besluit van de minister. Het pompgebouw wordt gebruikt om water onder druk in de toekomstige caverne te kunnen pompen.

pdfDOWNLOAD BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING POMPGEBOUW 2019-10-10

pdfDOWNLOAD PUBLICATIE BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING POMPGEBOUW 2019-10-18