Skip to main content

Minister akkoord met bouw boortoren

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is akkoord met de bouw en het in gebruik nemen van een tijdelijke boortoren bij Frisia Zout B.V. . Dit na advies van de provincie Fryslân, de gemeente Harlingen en de Inspecteur-generaal der Mijnen. De Waddenvereniging had eerder een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. De Minister heeft hier kennis van genomen en schrijft geen bedenkingen te hebben. Dit betekent, dat Frisia Zout B.V. verder kan met de voorbereidingen om te komen tot de al vergunde winning van steenzout.  Rechtstreeks belanghebbenden kunnen binnen zes weken beroep aantekenen tegen het besluit. Dit beroep moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland in Groningen. 
Lees hier het besluit van het Ministerie.