Skip to main content

Waddenverenging dient zienswijze in

De Waddenvereniging heeft een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruik hebben van de boortoren op het terrein van Frisia Zout B.V.. De Waddenverenging is onder andere van mening, dat de eerder verleende natuurvergunning is gebaseerd op gedateerde uitgangspunten en gegevens.  De vereniging is van mening, dat een geactualiseerde beoordeling op zijn plaats is. Ook vindt de Waddenvereniging, dat gezien de zeespiegelstijging en sedimentatie er geen gebruiksruimte is voor het winnen van zout.

 pdfZienswijze Waddenvereniging    

Aanvankelijk leek het erop, dat geen enkele zienswijze was ingediend. Dit werd veroorzaakt door het feit, dat de verwerking in Den Haag even op zich liet wachten.