Skip to main content

Inrichting boorlocatie gestart

Op het terrein van Frisia Zout aan de Lijnbaan in Harlingen is een begin gemaakt met de inrichting van de boorlocatie. De werkzaamheden zijn voor iedereen te volgen via de webcam. Na de bouwvak verwacht Frisia te kunnen beginnen met de bouw van een pompgebouw en de oprichting van een (tijdelijke) boortoren. De daadwerkelijke boring staat eind dit jaar gepland. Deze boring zal zo’n twintig weken in beslag nemen. Hierna wordt de boortoren afgebroken.
Met betrekking tot het ontwerpbesluit voor de bouw en het in gebruik nemen van de boortoren zijn er geen zienswijzen ingediend. Voor de zoutwinning zelf is al eerder vergunning verleend. Ook met betrekking tot de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet zijn vooralsnog geen zienswijzen ingediend. Het betreft de vergunning voor aanleg van de winlocatie, de bouw van het pompgebouw en het uitvoeren van de geplande diepboring.
Zie ook VERGUNNINGEN