Skip to main content

Landelijke pilot moet Harlingen veiliger maken

Op de foto vrnl: burgemeester Roel Sluiter- Gemeente Harlingen, gedeputeerde Michiel Schrier- Provincie Fryslân, Jarig Langhout van Stichting Bescherming Historisch Harlingen, directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout. (foto: Joachim de Ruijter)

Maandag 18 maart 2019 hebben Stichting Bescherming Historisch Harlingen (SBHH), Frisa Zout B.V. , de gemeente Harlingen en de provincie Friesland een verregaande samenwerking ondertekend. Hoofddoelen van de samenwerking zijn bescherming van de historische binnenstad en het optimaal informeren van de inwoners van de Friese havenstad. De samenwerking is een initiatief van SBHH. Afgesproken is ondermeer, dat een uitgebreid meetnet in de stad zal worden aangelegd. Dit gebeurt aanvullend op het meetnet dat Frisia al heeft gerealiseerd in de Waddenzee. Het meetnet registreert trillingen, daling en scheefstand in de ondergrond. "En voorspelt ook mogelijke verandering, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen", aldus Jarig Langhout van SBHH. Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout: "We willen de winning zo veilig mogelijk doen. Een aanvullend meetnet in de stad hoort hierbij. Net als samenwerken met partijen die hetzelfde doel hebben: transparantie, veiligheid en het voorkomen van schade"  Minister Wiebes van EZK en ook het Staatstoezicht op de Mijnen zien de samenwerking als een voorbeeldpilot voor de rest van Nederland. 

pdfSamenwerkingsovereenkomst

pdfReactie Minister van EZK

pdfReactie Staatstoezicht op de Mijnen